Hà thủ ô đỏ chế loại 1
Giá bán: 650.000 vnđ/kg

 

Hà thủ ô đỏ chế loại 1
Giá bán: 680.000 vnđ/kg

 

Hà thủ ô đỏ chế loại 2
Giá bán: 600.000 vnđ/kg

 

           Hà thủ ô viên hoàn
      Giá bán: 100.000 vnđ/túi
     Hà thủ ô viên tròn
Giá bán: 100.000 vnđ/túi
Cao hà thủ ô đỏ
Giá bán: liên hệ