Hà thủ ô đỏ miếng hảo hạng
Giá bán: 630.000 vnđ/kg

 

Hà thủ ô đỏ miếng
Giá bán: 480.000 vnđ/kg

 

Hà thủ ô đỏ loại bột
Giá: 500.000 - 650.000 vnđ/kg

 

Hà thủ ô viên hoàn
Giá bán: 100.000 vnđ/túi

Ha thu o tuoi

Hà thủ ô đỏ củ tươi
Giá bán: liên hệ

Hà thủ ô đỏ củ khô
Giá bán: liên hệ